رادار انصراف نگهبان داوطلبان اخبار سیاسی و اجتماعی

رادار: انصراف نگهبان داوطلبان اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی اعماق مغز روشن می شود

به گزارش مهر، پایگاه خبری «پاسادنا نو» در گزارشی نوشت: محققان کلتک آمریکا موفق به ساخت نوع جدیدی از کاوشگر نوری خاص مغز شده است اند که با استفاده از آن می توان

اعماق مغز روشن می شود

اعماق مغز روشن می شود

عبارات مهم : فناوری

محققان از طراحی و ساخت کاوشگر نوری خاص نفوذ به اعماق مغز خبر می دهند.

به گزارش مهر، پایگاه خبری «پاسادنا نو» در گزارشی نوشت: محققان کلتک آمریکا موفق به ساخت نوع جدیدی از کاوشگر نوری خاص مغز شده است اند که با استفاده از آن می توان مغز حیوانات را با دقت بالایی مورد بررسی و نقشه برداری قرار داد.

اعماق مغز روشن می شود

این فناوری پیشرفته ابعاد بسیار کوچکی دارد. این کوچکی در مقایسه با یک سکه بسیار کوچک به خوبی قابل درک است.

کاوشگری که این محققان ساخته اند بر پایه سیلیکون است.

به گزارش مهر، پایگاه خبری «پاسادنا نو» در گزارشی نوشت: محققان کلتک آمریکا موفق به ساخت نوع جدیدی از کاوشگر نوری خاص مغز شده است اند که با استفاده از آن می توان

تلاش جهت نقشه برداری دقیق از عملکرد داخلی مغز زنده از مدتها پیش شروع شده است هست. دانشمندان این فرآیند را از سیمهای راحت برقی شروع کرده و طی دو دهه اخیر به فناوریهای پیشرفته تری رسیده اند.

در تازه ترین نگرشی که در این عرصه مطرح شده، استفاده از نور به عنوان ابزاری کارآمد و بی خطر جهت مغز در نظر گرفته شده است است.

نوری که از کاوشگر منتشر می شود موجب جنبش نورونها در مغز شده است و بدهید ترتیب می توان عملکرد آنها را نقشه برداری کرد. این فناوری تازه در قیاس با تلاشهای مشابه از ویژگیهایی برخوردار است.

اعماق مغز روشن می شود

در این فناوری تازه از تازه ترین یافته های عرصه نانوفناوری استفاده شده است است که نتیجه آن جهت محققان امیدوارکننده بوده است.

حالا از این طریق می توان نور را با ضریب دقت خیره کننده ای به عمق مغز و مدارهای نورونی تاباند که عملکردهای رفتاری و شناختی مغزی را کنترل می کنند.

به گزارش مهر، پایگاه خبری «پاسادنا نو» در گزارشی نوشت: محققان کلتک آمریکا موفق به ساخت نوع جدیدی از کاوشگر نوری خاص مغز شده است اند که با استفاده از آن می توان

واژه های کلیدی: فناوری | محققان | فناوری | استفاده | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs